Цепа Юлія Володимирівна

Начальник відділу експертизи товарів


ВОЛИНСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

     IСудова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи,  що  перебуває  у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Законодавство України про судову експертизу складається із Закону “Про судову експертизу”, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, інших нормативно-правових актів.

Експерти Волинської ТПП проводять  наступні види судових експертиз:

 • Будівельно-технічна експертиза.
 • Товарознавча експертиза.
 • Земельно-технічна експертиза.

 

II. Товарознавча експертиза:

Діють на підставі Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні”

Об’єкти товарознавчої експертизи:

будівельні, меблеві, ювелірні, косметичні, галантерейні, канцелярські товари, одяг, взуття, побутова техніка, фото-, радіо- та відеоапаратура і матеріали, оргтехніка та інші види товарів та обладнання.

 

 1. Експертиза з визначення кількості (комплектності) товару:
 • визначення кількості наливних вантажів в залізничних вагонах, цистернах об’ємно-масовим методом;
 • визначення кількості (ваги) товару в залізничних вагонах методом визначення маси брутто, тари и нетто;
 • визначення кількості і стану упаковки в транспортних засобах товарів (цукор-пісок, мінеральні добрива в мішках та ін.);
 • визначення комплектності і технічного стану обладнання, яке надходить в транспортних засобах (експерти визначають, чи є обладнання новим або було у користуванні, визначають ступінь зносу);
 • визначення кількості товарів народного споживання та сировини, комплектності обладнання – перерахунком, зважуванням, замірами.
 1. Експертиза з визначення якості продовольчих і промислових товарів:
 • якість продовольчих та промислових товарів (відбір зразків (проб), формування та пломбування контрольних зразків для проведення лабораторних досліджень в незалежних акредитованих лабораторіях на відповідність нормативним документам);
 • якість продовольчих товарів (органолептичні показники, відбір проб для подальших лабораторних аналізів з метою визначення фізико-хімічних і мікробіологічних показників);
 • якість промислових товарів, в тому числі на предмет визначення характеру дефектів (виробничі або ті, що виникли в наслідок неправильної експлуатації споживачем).
 1. Визначення норми виходу готової продукції (норми розходу сировини) при переробці товару:
 • процентного вмісту вартості продукту для переробки у вартості готової продукції;
 • вихід кількості готової продукції з сировини за договором на переробку продукту;
 1. Визначення технічного стану побутової техніки, якості товарів народного споживання, повернутих у період гарантійного строку експлуатації:
 • визначення характеру виникнення дефектів в товарах в гарантійні терміни експлуатації (взуття, меблі, швейні вироби та інші);
 • визначення дефектів виробничого характеру в товарах, що не мають гарантійних термінів експлуатації ( згідно з законом “Про захист прав споживачів”, в випадках наявності таких дефектів, споживач має право звернутися до продавця з претензією протягом двох років);
 • визначення дефектів у виробах, виготовлених на індивідуальне замовлення (меблі, швейні вироби, вікна ПВХ);
 • оцінка виробів, що пройшли хімічне чищення.
 1. Перевірка відповідності характеристик промислового обладнання технічним умовам контракту.
 2. Встановлення факту пошкодження рухомого майна (обладнання, товари народного споживання, сировина) та розміру завданого збитку.
 3. Визначення вартості товару на внутрішньому ринку України:
 • визначення оптової/роздрібної ринкової вартості товару на внутрішньому ринку України;
 • підтвердження відпускної вартості товару, що виготовляється підприємством;
 • визначення дійсної ринкової вартості товару.
 1. Експертиза щодо підтвердження вартості при:

– підтвердження вартості товару в країні придбання чи походження (митної);

– підтвердження ціни, заявленої в договорі, прайс – листі, комерційній пропозиції;

– визначенні вартості товару на дату минулого періоду;

 1. 9. Проведення ідентифікації фактично отриманого товару.
 2. Участь у роботі комісій по знищенню неякісних товарів і товарів із закінченим терміном придатності.
 3. Експертиза з визначення фактичного виходу пиломатеріалів та якості лісопродукції.
 4. Визначення єдиного виробника продукції/послуг.

 

Також незалежна товарознавча експертиза проводиться і в разі виникаючих суперечок між виробниками і продавцями та споживачами при визначенні рівня якості того чи іншого товару в рамках Закону України «Про захист прав споживачів».

 

III. Оцінка майна

Відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” висококваліфікований експерт надає широкий спектр послуг з експертної оцінки майна:

 • Оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), в тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок.
 • Оцінки машин і обладнання.
 • Оцінки транспортних засобів.

 

 1. IV. Штрихове кодування товарів

      Штрихове кодування є всесвітньо прийнятим засобом маркування товарів. Нанесений штриховий код дозволяє однозначно ідентифікувати товар та його виробника або дистриб’ютора. Наявність штрихового коду на товарах дозволяє автоматизувати облік, касове обслуговування, і є необхідним при автоматизації процесів транспортування і продажі.

Коли товар марковано штриховим кодом – його конкурентоспроможність значно зростає. Кожний ідентифікаційний номер є унікальним.

       Штриховий код– це комбінація вертикальних смуг і цифр (розташування яких регламентовані певними правилами), що представляє собою той чи інший товар у закодованому вигляді. Код дозволяє швидко і точно зчитати інформацію про товар за допомогою електронного пристрою – сканера. Всесвітня система товарної нумерації GS1 – це інтегрована система всесвітніх стандартів, що забезпечує точну ідентифікацію товарів, послуг і торгових партнерів, а також інформаційні комунікації щодо них.

         Система GS1, зокрема штрихове кодування, є спільною всесвітньою мовою торгових стосунків у будь-якій галузі та в будь-якій країні.

Роботу всесвітньої товарної нумерації координує та несе відповідальність за унікальність ідентифікаційних номерів (штрихкодів) Міжнародна організація GS1.Асоціація Товарної Нумерації України ”ДжіЕс1 Україна” є членом Міжнародної організації GS1 та її офіційним представником в Україні.

         Експерт Відділу експертиз Волинської ТПП ТПП виконує функції Предcтавника Асоціації “ДжіЕс1 Україна” на території Волинської області згідно Договору про уповноваження на представництво № 14335 від 16 січня 2009 року.

          Сфера послуг:

 • Надання інформації про призначення всесвітньої системи товарної нумерації GS1, Міжнародну асоціацію GS1, асоціацію “ДжіЕс1 Україна”, їхні цілі та завдання, повноваження, структуру, умови членства.
 • Консультації, довідки та методичні рекомендації щодо питань штрихового кодування та застосування всесвітньої системи товарної нумерації GS1.
 • Сприяння у підготовці та оформленні необхідних документів щодо реєстрації суб’єктів господарювання в асоціації “ДжіЕс1 Україна”, укладання від імені асоціації відповідних договорів та додаткових угод на членство в асоціації “ДжіЕс1 Україна” та участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1.
 • Сприяння оформленню заявок щодо присвоєння товарам ідентифікаційних номерів GS1, опрацьовування даних заявок та сприяння в отриманні свідоцтв на присвоєнні ідентифікаційні номери GS1.
 • Занесення суб’єктів господарювання та відомостей про товари в електронний банк даних.

 

 1. V. Визначення коду УКТЗЕД

          Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) — складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів і Комбінованої Номенклатури Європейського Союзу. Використовується митними органами України для класифікації (кодування) товарів при митному оформленні.

УКТ ЗЕД є невід’ємним доповненням до Закону України “Про митний тариф України” від 19.09.2013 № 584-VII.

Визначення коду дозволяє:

 • правильно визначити ставку мита і розміри додаткових податків (ПДВ, акциз) та інших платежів;
 • визначити режими імпорту-експорту товарів;
 • спів ставити митні тарифи і статистичні дані по зовнішній торгівлі.

Волинська ТПП видає експертні висновки щодо кодів товарів згідно УКТ ЗЕД, які можуть використовуватись для:

 • оформлення вантажних митних декларацій та сертифікатів походження товарів;
 • оформлення ліцензій Міністерства економіки і дозвільних документів Міністерства екології;
 • реєстрації зовнішньоекономічних контрактів;
 • заповнення податкової звітності та в інших випадках.

        Експертний висновок ТПП має статус офіційного документа і може бути використаний в суді при вирішенні спорів. При митному оформленні експертний висновок розглядається митними органами в якості додаткового джерела інформації.

     

 1. VI. Визначення коду за ДКПП/відповідність коду за КВЕД

Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП — ДК 016:2010) є в Україні складовою частиною Державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р №326 «Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики». Об’єктом класифікації в ДКПП є продукція (товари) і послуги, створені в результаті всіх видів економічної діяльності. Від правильного визначення коду за ДКПП залежить набір вимог для її виробництва, коректне формулювання предмета договору при укладенні контрактів і правильність заповнення податкової накладної.

Також код за ДКПП на послуги, що надаються підприємством, повинен відповідати кодам за КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності — ДК 009: 2010), прописаним в видах діяльності організації.

 

Цепа Юлія Володимирівна

Цепа Юлія Володимирівна

Начальник відділу експертизи товарів

тел:

(0332) 77-03-32

(050)95-15-203

e-mail: 

expertise@vcci.com.ua

E-mail:

info@vcci.com.ua

Телефон:

+38 (0332) 240555

Адреса:

м. Луцьк, Київський майдан, 7