Відповідно до Статуту, Волинська ТПП входить у систему Торгово-промислової палати України. В своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом та відповідними повноваженнями наданими їй державними органами.

Керівні органи Палати:

– Конференція членів Палати;

– Президія Палати;

– Президент Палати.

Вищим керівним органом Палати є Конференція членів палати.

Президія Палати проводить в життя рішення Конференції Палати.

Президент Волинської палати здійснює поточне керівництво діяльністю Палати.

Згідно зі Статутом ТПП України та Статутом Волинської ТПП для керівництва поточною діяльністю Палати, конференція дійсних членів вибирає строком на 5 років президію Палати у складі президента, віце-президента, один з яких є генеральним секретарем, і членів президії.

 

Смолич Олександр Вікторович

Президент Волинської торгово-промислової палати

Цепа Юлія Володимирівна

Начальник відділу експертизи товарів

Корнійчук Віра Василівна

Перший Віце-президент

Чумаченко Тетяна Андріївна

Начальник відділу сертифікації товарів

Литвинець Юлія Вікторівна

Головний бухгалтер-начальник ФЕВ

Павлович Олександр Вікторович

Начальник відділу митно-брокерських послуг

E-mail:

info@vcci.com.ua

Телефон:

+38 (0332) 240555

Адреса:

м. Луцьк, Київський майдан, 7