Обрати сторінку

Хто може стати членом Палати.

Членом Волинської торгово-промислової палати можуть бути:

1.1.    Юридичні особи, котрі створені і діють у відповідності до чинного законодавства України, громадяни України, зареєстровані, як підприємці, підприємства і їх об`єднання, господарські організації, комерційні банки, холдингові компанії, фондові біржі, позабіржові торгово-інформаційні системи, сільські господарства, споживчі товариства та їх союзи, інформаційні агентства, громадські організації, які створені і діють у відповідності до Законів України.

1.2.    Члени Волинської торгово-промислової палати одночасно стають членами торгово-промислової палати України.

Як стати членом Палати

Для вступу в члени Волинської торгово-промислової палати, торгово-промислової палати України необхідно надати наступні документи:

– Заяву до вступу в члени Палати. Заява СКАЧАТИ

– Копію свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтво про сплату податку, завірені мокрою печаткою, датою вчинення та підписом керівника підприємства.

– Заповнену анкету підприємства, члена Палати. Анкета на вступ СКАЧАТИ

– Рекламні матеріали продукції, що виготовляється (послуг, що надаються) або прайс-листи, якщо вони є.

Прийняття до членів Торгово-Промислової Палати здійснюється президією регіональної торгово-промислової палати з подальшим повідомленням ТПП України.

Юридичною датою набуття членства в Палаті є дата сплати вступного та членського внеску.

Розмір і порядок сплати членських внесків

І. При прийомі в члени Волинської ТПП сплачується одноразовий вступний членський внесок в розмірі 1000 грн .;

ІІ. Річні членські внески:

  • для неприбуткових  підприємства  і установ, а також  підприємств мікробізнесу – 500 грн .;
  • для підприємств  малого бізнесу з кількістю співробітників  до 50 чол. – 1000 грн .;
  • для юридичних осіб з кількістю співробітників  більше 50 чол. – 1500 грн.
  • для юридичних осіб з кількістю співробітників  більше 100 чол. – 2000 грн.

Залежно від  фінасової спроможності, обсягів реалізації товарів та інших показників річний членський внесок може змінюватись в сторону зменшення чи збільшення в розмірі до 50% від встановленої ставки.

Вступний і щорічні членські внески сплачуються без ПДВ.

Члени Палати в особі своїх уповноважених представників мають право:

1) приймати участь у роботі Конференції палати в порядку, передбаченому Статутом Волинської ТПП;

2) обирати та бути обраними в керівні органи Палати та Торгово-промислової палати України, в порядку передбаченому статутом Волинської ТПП та ТПП України;

3) виносити на розгляд Конференції, Президії Волинської ТПП, а також З`їзду, Ради та Президії Торгово-промислової палати України пропозиції з питань, що відносяться до сфери її діяльності;

4) одержувати необхідну допомогу від Волинської ТПП та ТПП України у вирішенні питань, що входять у сферу їх компетенції;

5) користуватись послугами Волинської ТПП та ТПП України у першочерговому порядку та на умовах, встановлених їх керівними органами;

6) одержувати безкоштовно виробничо-практичний журнал ТПП України “Діловий вісник”.

Члени Палати зобов`язані:

– активно сприяти виконанню завдань та функцій Палати;

– сплачувати вступні та членські внески;

– здійснювати свою діяльність на засадах поваги до партнера, добропорядності, не допускати випадків недобросовісної конкуренції.

E-mail:

info@vcci.com.ua

Телефон:

+38 (0332) 240555

Адреса:

м. Луцьк, вул.Яровиця, 18