Шановні панове,

в рамках виконання технічного проекту створеного за підтримки Організації Об’єднаних Націй з Промислового Розвитку (ЮНІДО) «Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва на території України», який виконує Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (ЦРЕЧВ), запрошує Вас до співпраці.

Метою Проекту є підвищення ефективності використання ресурсів, конкурентоспроможності та зменшення впливу промисловості України на оточуюче середовище.

Донорами проекту є Уряди Швейцарії та Австрії.

Насьогодні ЦРЕЧВ пропонує наступні послуги:

1) Послуги з проведення енергоаудитів на підприємствах, що складається з двох етапів – а) попереднє обстеження підприємства та збір інформації та b) аналіз та розробка технічних рекомендацій. Енергоаудит може бути проведений вцілому по підприємству або за вимогою замовника на визначеній ділянці підприємства. Результатом є звіт, де зазначається повний аналіз енерго- та ресурсоспоживання на підприємстві (або на певній ділянці) та надаються рекомендації з розробленими технічними рішеннями щодо вдосконалення процесу виробництва з метою скорочення використання ресурсів та енергоресурсів, а також аналіз можливостей вдосконалення та модернізації технічної складової.

2) Послуги з проведення енергоаудиту будівель (житлових та виробничих) під час якого оцінюється ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів, проводиться аналіз роботи вентиляційної системи та системи опалення та обстеження всіх комунікацій будівлі вцілому. На основі отриманих даних визначаються оптимальні варіанти вирішення проблем, виявлених під час енергоаудиту. Енергоаудит будівель промислового призначення може здійснюватися в рамках виконання заходів з енергетичного обстеження всього підприємства (п.1) вцілому або як самостійна експертиза.

3) Послуги з проведення тренінгів та інших навчальних заходів(семінарів, практикумів,лекцій і т.д) із залученням провідних міжнародних та національних експертів для

– керівників, менеджерів, інженерно-технічного персоналу промислових/виробничих підприємств щодо підвищення ресурсо- та енергоефективності у промисловості;

– для представників ОСББ/ЖКГ з питань підвищення енергоефективності будівель.

Перший етап діагностики підприємств/будівель відбувається на безоплатній основі. Подальша співпраця за результатами попереднього дослідження відбувається на комерційних засадах. Зважаючи на спів-фінансування проекту ООН, комерційна вартість проведення обстеження набагато нижча у порівнянні з приватними установами, що надають аналогічні послуги.

У випадку зацікавленості у співпраці, або для додаткової інформації просимо контактувати з нами за адресою lviv@recpc.org або тел. +38 (050) 411 25 23.

Детальна інформація про проект за посиланням http://www.recpc.org