Наслідки коронавірусу сьогодні позначаються на всіх галузях економіки. До ТПП України надходить велика кількість звернень у зв’язку зі спалахом COVID-19, а також із рішенням Кабінету Міністрів України про введення карантину на загальнонаціональному рівні з 12 березня 2020 року.

ТПП України не має повноважень у загальному порядку визнавати карантин та спалах коронавірусу форс-мажором. Це означає, що Палата не має повноважень для звільнення сторін від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за  договором на території України.

Визнання форс-мажорних обставин на загальному рівні можливе лише  державною владою. Але поки що держава не має надійного механізму підтвердження статусу цих обставин саме як форс-мажорних на загальному рівні. 

Тому ТПП України, розуміючи актуальність та складність ситуації, з якою зіткнувся бізнес в Україні, долучилася до розробки  таких змін на державному рівні.  Йдеться про внесення та прийняття нормативно-правових актів для спрощення процедур визнання введеного картину  підставою для звільнення бізнесу від зобов’язань через загально визначений  форс-мажор.

Крім того, ТПП України продовжує розгляд окремих звернень від бізнесу, який не може виконати свої зобов’язання перед контрагентом.

Ми наголошуємо: засвідчення форс-мажору у зв’язку з введенням карантину існує. Але необхідно розуміти, чи призвела дана обставина до унеможливлення виконання конкретних зобов’язань, на які посилається сторона, що порушує умови договору перед контрагентом.