Згiдно отриманої iнформацiї вiд ТПП України та Фонду заохочення експорту та iнвестицiй Азербайджану (АZРRОMО) повiдомляємо про настyпне.
27 вересня п.р. розпочалися вiйськовi протистояння в peгioнi Нагiрного Карабаху мiж Вiрменiєю та Азербайджаном.
Посольство України в АР та Фонд заохочення експорту та iнвестицiй Азербайджану висловлює стyрбованiсть щодо незаконного ведення бiзнесу компанiй на окупованих територiях Азербайджану та закликають пiдприємства припинити будь-якi торговельно-економiчнi вiдносини на вказаний територii.
Просимо взяти до уваги вищевикладену інформацію.