Видача сертифікатів

Сертифікат походження загальної форми (англійською мовою) – форма сертифіката, яку видають на всі товари при експорті до країн, з якими не обумовлені правила визначення країни походження товарів; також видають у разі, коли товар не має преференційного доступу на ринок до країн ЄС та Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії та у випадках відсутності або тимчасового припинення пільг на українські товари.

З грудня 2021 року можлива видача сертифікатів в електронному вигляді (е-сертифікат). Чинна паперова форма непреференційного сертифіката походження також буде застосовуватися після впровадження е-сертифіката. Походження товару може бути підтверджено паперовою формою сертифіката або е-сертифікатом.

Електронні сертифікати походження можливо отримати лише після подачі замовником он-лайн заявки на сайті (https://apply.ucci.org.ua).

Інструкція для замовника з оформлення е-сертифікату.

Сертифікат походження форми СТ-1 (російською мовою) – видають на товари, що експортуються до країн СНД та задовольняють вимогам Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради голів Урядів СНД від 20.11.2009, Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради голів Урядів СНД від 30.11.2000 та Правил визначення країни походження товарів, затверджених 24.09.1993.

Сертифікат походження загальної форми (російською мовою) – форма сертифіката, яку видають при експорті до країн СНД і не задовольняє вимогам Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради голів Урядів СНД від 20.11.2009, Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради голів Урядів СНД від 30.11.2000 та Правил визначення країни походження товарів, затверджених 24.09.1993. .

Сертифікат форми «А» (англійською мовою) – видають на товари, які підпадають під преференційний режим при експорті на ринки країн-донорів (США, Японія) в рамках Генеральної Системи Преференцій.

 Сертифікат походження загальної форми спеціального зразка (англійською мовою) – форма сертифіката, яку видають на непреференційні товари, при експорті до країн ЄС і Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, до яких застосовуються тарифні квоти.

Сертифікат форми EUR-1, серія М (англійською мовою) для експорту до Республіки Північна Македонія видають згідно з положеннями Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною на підставі Висновку про походження товару, наявність якого обов`язкова

Сертифікат походження форми У-1 (українською мовою) застосовують в межах митної території України у разі потреби підтвердження українського походження товарів, які знаходяться в обігу в межах митної території України, в т.ч. на всі товари, що є елементами місцевої складової (крім робіт з будівництва) та використовуються, як складові об’єктів електроенергетики, для підтвердження походження цих елементів відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 № 555-ІV.

Сертифікат походження для засвідчення товарів, що експортуються до Мексиканських Сполучених Штатів (англійською мовою) застосовуються для підтвердження українського походження товарів, що експортуються до Мексиканських Сполучених Штатів, та яким на території Мексики надаються преференції.

 

Для отримання сертифікату, необхідно подати:

 • Заявку – декларацію 
 • Документи, що підтверджують реєстрацію експортера та факт експорту товару українського походження (в залежності від виду відправки):
 • контракт;
 • митна декларація з позначками митниці, або товаросупровідні документи з позначками митниці перетину кордону, або у разі електронного декларування – електронне повідомлення митного органу про перетин кордону (у разі видачі сертифіката згодом);
 • товаросупроводжувальні документи (коносамент, рахунок-фактура, інвойс);
 • специфікація;
 • договір на експедиційні послуги, доручення від експортера до експедитора, згідно якого він має право подавати заявку-декларацію, надавати необхідні документи та засвідчувати сертифікати;
 • вантажна інструкція;
 • свідоцтво про державну реєстрацію платника податків (для експортера);
 • Документи, що підтверджують українське походження товару:

Для всіх товарів, окрім  відходів та брухту, сільгосппродукції та другорядних лісових ресурсів: 

 • довідка про порядок виготовлення товару, яка складається не рідше одного разу на рік, а також в разі зміни джерел сировини, технологічного процесу тощо та містить інформацію про підприємство згідно зі Статутом:
 • перелік товарів, що виготовляє підприємство;
 • джерела надходження сировини та матеріалів, з яких виготовляють товари;
 • перелік основних технологічних операцій виробництва;
 • відомості про виробничі площі, обладнання та робочу силу;
 • документи про придбання сировини та матеріалів (договори, транспортні або накладні, розрахункові);
 • підтвердження виробника (сертифікат якості, паспорти, нормативна, технічна, технологічна документація, маркування на товарі тощо);
 • експертний висновок щодо коду товару за ТН ЗЕД/УКТЗЕД;
 • калькуляція, що містить дані про процентний вміст вартості імпортної (або невідомого походження) сировини та матеріалів у вартості кінцевого продукту (у разі експортування товару, що наведено в Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце);
 • ліцензія на експорт (у разі, якщо товар підпадає під спеціальний режим імпорту /експорту);
 • для цілей виконання закону України «Про електроенергетику» – ліцензія на здійснення господарської діяльності з виробництва електричої енергії або ліцензія на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

 Для сільгосппродукції та другорядних лісових ресурсів: 

 • а) сільгосппродукція та продукція, яка заготовлюється (в т.ч. фрукти, овочі, горіхи тощо):

для виробників: 

 • основні документи:
 • – довідка виробника про порядок вирощування (виробництва) продукції з відомостями про площу ділянок та якими культурами засадженні (кількість га), де вирощена продукція, середня врожайність з 1 га, населений пункт (повна назва, де знаходяться посівні площі та до якої сільської ради вони відносяться), наявність сільськогосподарської техніки та робочої сили, необхідних для обробки цих угідь;
 • – довідка сільської ради або Держкомзему, або документи про власність чи про наявність земельної ділянки, або договори оренди паїв для вирощування продукції;
 • документи (за наявності):
 • – сертифікати якості (чи реєстр) абофітосанітарні сертифікати; або
 • – довідки форми 3-дф, або довідки форм 4-сг , або 29-сг, або 37-сг, з відміткою Державної служби статистики України;

для експортерів:

основні документи:

– довідка виробника про порядок вирощування (виробництва) продукції з відомостями про площу ділянок та якими культурами засадженні (кількість га), середня врожайність з 1га, населений пункт (повна назва, де знаходяться посівні площі та до якої сільської ради вони відносяться), наявність сільськогосподарської техніки та робочої сили, необхідних для обробки цих угідь; або

– акти закупівлі сільгосппродукції або реєстри закупівельних актів. У разі закупівлі сільгосппродукції на оптових ринках – довідки про закупівлю на ринку у виробників чи посередників, акти закупівлі;

– документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де зазначено в якій області України вирощені культури;

– транспортні документи (з/д накладні (чи реєстр) або товаротранспортні накладні тощо);

додаткові документи (за наявності):

– сертифікати якості (чи реєстр) або фітосанітарні сертифікати; або

– довідки форми 3-дф, або довідки форм 4-сг , або 29-сг, або 37-сг, з відміткою Державної служби статистики України;

– довідки сільської ради; 

б)для другорядних лісових ресурсів:

 • лісовий квиток;
 • сертифікат про вміст радіоактивних речовин в продукції;
 • фітосанітарний сертифікат;
 • документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де зазначено в якій області України вирощені культури, транспортні документи ( накладні (чи реєстр) або товаротранспортні накладні тощо);
 • довідка з ОДПІ про сплату збору за спеціальне використання лісових ресурсів;
 • завірені копії лісового квитка (обов’язково) на лісові ресурси побічного користування (ягоди, гриби, дикорослі плоди, лікарські рослини тощо) та другорядні лісові матеріали (живиця, деревні соки тощо), згідно Лісовому кодексу України та постанові Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761.

Для відходів та брухту:

 •  вироби, що були у використанні, зібрані в цій країні й придатні тільки для переробки на сировину:

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з інформацією про види діяльності (тобто: збирання безпечних/небезпечних відходів, оптова торгівля відходами та брухтом), або інформація про юридичну особу з Єдиного державного реєстру, яка міститься на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (витяг, роздрукований з сайту, завірений печаткою підприємства та підписом уповноваженої на підприємстві особи);

– довідка підприємства, яке виконує збирання (заготівлю) відходів, щодо місцезнаходження заготівельних пунктів (майданчиків) на території України;

 •  відходи та брухт (вторинна сировина), які отримані в результаті виробничих або інших операцій з переробки:

– документ,що несе відомості про непридатність виробів або частин цих виробів для прямого використання в промисловості та інших галузях економіки, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави (промисловий металобрухт) і які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів. 

Примітка: уповноважена особа приймає рішення, які документи із загального переліку необхідні для визначення країни походження товару.

Для оформлення сертифікатів різних форм, що заповнюються англійською мовою, замовник обов’язково додає переклад інвойсу англійською мовою.

Замовник подає оригінали документів або їх копії,  або електронною поштою з подальшим наданням оригіналу чи копій, які повинні мати напис «Згідно з оригіналом», засвідчений печаткою підприємства, що пред’являє документ та підписом уповноваженого представника суб’єкта господарювання – замовника, який робить цей напис, його ідентифікацію (ініціали (або ім’я, по батькові повністю) та прізвище).