Волинська торгово промислова палата повідомляє, що враховуючи Рішення Президії ТПП України від 30.03.2017 року Протокол №21(2) про затвердження «Єдиного порядку (умови) визначення вартості (тарифу), за яким здійснюється оплата послуг, пов’язаних з виданою сертифікатів про походження товару», розробленими за рекомендаціями Антимонопольного Комітету України, з 30 травня 2017 року вартість однієї людино – години праці спеціаліста становитиме 123,00 грн (без ПДВ). Розмір тарифу, за яким буде здійснюватися оплата послуг, пов’язаних з виданою сертифікатів про походження товару буде розраховуватись на кожен вид послуг по затверджених технологічних картах згідно Додатків №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до Єдиного Порядку затвердженого Рішенням Президії ТИП України від 30.03.2017 року Протокол №21(2).