Цілі: Формування компетенцій, індивідуальної енергетичної та екологічної стратегії, а також   програми заходів для здійснення комплексних змін в сфері енергоефективності та екології на власному підприємстві:

Очікувані результати та переваги від запровадження ресурсоефективного виробництва: 
– Вирішення екологічних проблем;
– Більш ефективне  споживання матеріальних та енергетичних ресурсів;
– Заощадження інвестицій в енергозберігаючі та екологічні проекти;
– Підвищення якості продукції;

Цільова група: керівники та фахівці промислових підприємств, викладачі технічних вузів і працівники організацій, що працюють в сфері екології та енергоефективності.

Опис: Курси складаються з 3-х циклів, які включають в себе  пленарні навчальні сесії, розробку індивідуальних проектів та їх бізнес-планів для впровадження на підприємствах, відвідання підприємств радниками по ресурсоефективному і чистому виробництву  для консультацій, підготовка презентацій проектів.

Захід проводиться за сприяння Програми сприяння зеленій модернізації економіки , що реалізується Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit ( GIZ, Німеччина). 

Експерти і тренери курсів:
Григорій Григорович Шматков – Директор ТОВ “Центр екологічного аудиту”, завідуючий кафедри екології та охорони навколишнього середовища Придніпровської державної академії будівництва та архітектури,  д.б.н., професор, національний лектор з більш чистого виробництва. 
Олександр Вікторович Бахарев – ТОВ «Компанія «Системи енергоефективності», к.т.н., доцент, національний лектор з більш чистого виробництва. 

Місце, час І курсу: 5 лютого   2018  року з 12.00 до 18.00 год. та  6 лютого  2018р.  з 9.00 до 18.00 год. – приміщення Волинської ТПП (вул. Яровиця, 18, м. Луцьк)
Мова навчання: російська.

Вартість: 100% всіх витрат оплачено німецькою стороною! Участь безкоштовна.

Реєстрація

 

Організатор Волинська ТПП

моб. (050) 438-22-01