Уряд швидко відреагував та оперативно прийняв законопроект № 3219. Ним передбачено внесення змін у частину другу статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 13, ст.52). Вважаємо це дуже важливим шляхом з боку державної влади, яке спрощує посилання на форс-мажорні обставини суб’єктів господарювання,  яким  у зв’язку з обмежуючими заходами, які введені через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні  та для недопущення поширення COVID-19, унеможливили виконання у відповідних сферах зобов’язань перед контрагентами.

Волинська торгово-промислова палата отримує звернення від бізнесу, який не може виконати свої зобов’язання перед контрагентом. Ми наголошуємо: засвідчення форс-мажору у зв’язку з введенням карантину існує. Але необхідно розуміти, чи призвела дана обставина до унеможливлення виконання конкретних зобов’язань, на які посилається сторона, що порушує умови договору перед контрагентом.

У цьому зв’язку просимо врахувати вас наступне. 

Перше. Враховуючи складну ситуацію, в якій опинилися підприємці Луцька та Волинської  області у зв’язку з введенням карантину, та з метою спрощення процедури подачі встановленої заяви з мінімальним пакетом документів (копія договору, копія наказу(розпорядження) та повідомлення (сповіщення іншої сторони) ви маєте можливість здійснити відправлення в електронному варіанті на офіційну електронну адресу Волинськоїї ТПП fors@vcci.com.ua

Це допоможе Вам вийти з кризової ситуації з меншими втратами! 

В разі потреби отримання консультації звертайтесь за телефоном або на електронну адресу:

 тел. (0332) 244466, +380509515203  fors@vcci.com.ua, i.vojlo@vcci.com.ua

 Друге. Слід звернути увагу, що враховуючи міжнародну практику використання застережень про форс-мажорні обставини, сторона, для якої виникли ці обставини, зобов’язана у будь-якій формі повідомити про виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) іншу сторону.

Третє. Волинська ТПП рекомендує суб’єктам господарювання, які не можуть виконувати свої зобов’язання у зв’язку з форс-мажорними обставинами, у тому числі карантину, до моменту звернення до ТПП у першу чергу оформлювати документальне призупинення своєї діяльності у відповідній сфері (наказ, розпорядження та ін.) та письмово повідомляти (сповіщати) іншу сторону перед якою не виконується зобов’язання.

Четверте. Не вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) у будь-якому випадку: фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо. 

П’яте. Ми просимо підприємців підтримувати один одного! Закликаємо максимально мирно домовлятись через процедуру внесення договірних змін та доповнень.

У разі необхідності суб’єкту господарювання в отриманні відповідного Сертифіката, у зв’язку з введеним карантином, Волинська ТПП здійснює розгляд відповідних заяв, дотримуючись стандартної процедури засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановленого Регламентом засвідчення.